Archive for May, 2012

Calici – slutet på all mänsklig värdighet

Är något matt för tillfället. Man blir det av att kräkas entusiastiskt minst en gång i halvtimmen och varva med andra onämnbara elimineringsfunktioner. Allt som inte är fastspikat skulle ut i ena eller andra riktningen, helst samtidigt. Tillbringade större delen av natten i fosterställning på duschgolvet under rinnande varmvatten – det var enda sättet att få […]

Posted on May 6, 2012 at 09:03 by admin · Permalink · Leave a comment
In: Kverulans